Moderne Trams - deel 2 -

Moderne Trams - deel 2 -vierassers (vervolg) en gelede trams

Nadat in 2013 het eerste deel van "Moderne Trams" is uitgekomen, geheel gewijd aan de ontwikkeling van de moderne vierassige tram in de wereld, volgt nu deel 2 waarin de overige trams van dit type worden besproken.

Daarin vervult de vroegere Sovjet Unie een speciale rol. In dit immens grote land werden vanaf 1933 zoʼn 25.000 vierassers gebouwd, die uitgebreid worden besproken en afgebeeld.

In dit deel wordt verder de gelede trams op vaste onderstellen en die met de geleding op draaistellen besproken. Dit type tram met een capaciteit van 150 tot 350 passagiers heeft in Europa de tram als massavervoermiddel gered. Ruim 600 nog niet
eerder getoonde kleurenfotoʼs tonen de moderne tram aan het werk in de dagelijkse dienst.

Vormde in deel 1 de PCC-car onmiskenbaar een mijlpaal in de tramontwikkeling, nu in deel 2 vervult met name de DŁwag-gelede tram uit 1956 deze rol: zonder dit type tram was de verdere ontwikkeling ondenkbaar. Het hoe en waarom van deze ontwikkeling worden uiteengezet en uitgebreid geÔllustreerd.

geen bezorgkosten


Boek informatie

ISBN: 9789060133439
Afmeting: 21 x 29,7
Omvang: 336 pagina's
Auteur: F. van der Gragt - A. Reuther - W. Wolf
Prijs: € 39,90
bestellen