Categorie: biramalt.com

  • AĞ GÜVENLİĞİ

    AĞ GÜVENLİĞİ Hat dondurma işlemini yapmış abonelerin taahhüt dolma zamanı, kullandığı hat dondurma süresi kadar ötelenir. Hat dondurma işlemi yapmış abonelerin hem indirimleri hem taahhüt süreleri, abonenin hattını dondurduğu süre kadar ötelenir. Kullanılmayan süre ilk hat dondurma tarihinden itinaren 1 yıl içinde kullanılabilir. İnternet ve Alo paket birlikte dondurulduğunda, hat dondurma kalan gün sayısı hangi…